تعزیه شهادت حضرت عباس همراه با مختصری از جزئیات .سال 1432 برابر با آذر ماه 1389

01

شمر ذی الجوشن و عمر سعد در این میان با خود حرفهایی دارند که از امام حسین دیگر یار و یاوری نمانده و عطش بر آنان غلبه کرده.

سید محمد علی موسوی نسب در نقش حضرت عباس

حضرت عباس در اطراف خیمه نگهبانی حرم می دهد که شمر از راه خویشاوندی وارد میشود که حضرت عباس را به طرف لشکر اشقیا دعوت کند که حضرت عباس به او حمله ور می شود و او را از اطراف خیام به دور می راند.

سید حسن موسوی در نقش شمر

 

وداع حضرت عباس

حضرت عباس با زینب و کلثوم وداع می کند و بعدحضرت عباس می گوید شنیدم از حضرت محمد مصطفی که این دو دستم می شود از تن جدا

 وداع

و حضرت زینب با حضرت کلثوم دو دست حضرت عباس را بالا می برند و میگویند حیف و از این دستها که می شود از تن جدا.

بیرون ریختن آب توسط اشقیا  هنگام العطش گفتن اطفال

هنگامی که طفلان العطش میکردند لشکر اعدا آب را بر روی زمین میریختند.

وداع حضرت عباس با اهلبیت

حضرت عباس  در میان طفلان آنها را دلداری می دهد که برایشان آب خواهد آورد.

برداشتن مشک  توسط حضرت عباس برای آوردن آب

مشک را بر میدارد و آماده رفتن به شط فرات جهت آوردن آب می شود.

پوشیدن کفن جهت رفتن به میدان

حضرت عباس قبل از پوشیدن کفن با باد صبا سخنی دارد که

 بیا صبا مددی کن که سخت دلگیرم                   سلام من برسان نزد مادر پیرم

مادر گذشت دگر آمدن من به سوی وطن              غرز که جان تو و کودکان بیکس من...

کجایی ای آنکه بپوشی کفن تو در بر من              به نوحه مو پریشان کنی تو بر سر من                

وداع

 

دادن علم به دست کلثوم و گفتن اذان

حضرت عباس قبل از رفتن به میدان جنگ برای اینکه برادرش امام حسین بی علمدار نماند علم را به دست حضرت کلثوم می دهد و از دور نظاره میکند و بعد اذان می گوید و بعد میگوید

الله اکبر این پادشاه است            این پادشاه و این است سپاهش

شاهی سواره لشکر پیاده...

شاها تو برگرد در منزل خویش        معوای سلطان در جایگاه است

رجز خوانی

حضرت عباس به میدان نبرد می آید برای بردن آب به خیام حرم.

لشکر اشقیا به دور شط فرات

 

جنگ حضرت عباس با مارد(سید ابراهیم موسوی نژاد)

ابتدا حضرت با مارد ملعون میجنگد و او را به درک واصل میکند.

به درک واصل شدن مارد

 

حضرت عباس در میان شط فرات

 

جنگ نمایان حضرت عباس با لشکر اعدا در شط فرات

بعد حضرت عباس وارد شریعه فرات می شود که مشک را پر از آب کند در این زمان لشکر یورش می آورند و حضرت با آنان می جنگد، در آن زمان حضرت تشنگی توانش را برده بود دست میزند زیر آب آب بردارد بنوشد همین که یادش به لب عطشان طفلان و بردار می افتند آب را روی آب میریزد و سپس حضرت مشک را پر از آب میکند و از شریعه خارج می شود

جدا نمودن دستان حضرت عباس توسط لشکر اشقیا

در هنگام بردن آب ملعونی از کمینگاه دست راست عباس را جدا و سپس دست چپش را جدا می کنند و مشک را به دندان میگیرد و امیدش ناامید نمیشود تا آنکه تیری به مشک میزنند در آنجاست که امید عباس نا امید می شود

حمله شمر لعین بر حضرت عباس در زمان بی دست بودن حضرت

ظالمی تیر به چشمان حضرت میزند و حضرت را از اسب بر زمین میزند اما هنگام زمین خوردن حضرت دستی در بر ندارد که سپر خود کند،با صورت بر زمین می خورد.

زمین خوردن حضرت عباس در حالی که تیر به چشمانش خورده

 

انتظار سکینه برای برگشتن عمویش و آب آوردن  به خیمه گاه

هنگام زمین خوردن سکینه منتظر آب آوردن عمویش عباس هست ، اما دیگر آبی نیست و سکینه از این ماجرا خبر ندارد...

آمدن حضرت زهرا بر نعش حضرت عباس

حضرت زهرا بر بالین حضرت عباس می آید و نوحه سرایی میکند...

آمدن امام حسین بر نعش حضرت عباس

بعد از زمین خورد، حضرت امام حسین را با نام برادر صدا میزند زیرا حضرت عباس در تمام عمرش امام حسین را سرور می خوانده ،امام حسین بر سر نعش برادر می آید و می خواهد نعش برادرش را به خیمه ببرد اما حضرت عباس از برادرش میخواهد دگر او را به خیمه مبرد زیرا از روی اطفال شرم دارد، امام حسین بعد از شهادت حضرت عباس دست به کمر می گیرد و میگوید کمرم شکست...

طبال تعزیه، سید حمزه موسوی نژاد


 

نوشته شده توسط سید زین العابدین موسوی نژاد در جمعه پانزدهم بهمن 1389 ساعت 20:45 موضوع تعزیه شهادت حضرت عباس (ع) | لينک ثابت


تعزیه شهادت باب الحوائج ابوالفضل العباس علیه السلام

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21


 

نوشته شده توسط سید زین العابدین موسوی نژاد در شنبه ششم آذر 1389 ساعت 23:5 موضوع تعزیه شهادت حضرت عباس (ع) | لينک ثابت


دانلود کلیپهای صوتی تعزیه حضرت عباس علیه السلام سال 1431

 کلیپ صوتی شماره ۱ تعزیه شهادت حضرت عباس علیه السلام

کلیپ صوتی شماره ۲ تعزیه شهادت حضرت عباس علیه السلام

کلیپ صوتی شماره ۳ تعزیه شهادت حضرت عباس علیه السلام

کلیپ صوتی شماره ۴ تعزیه شهادت حضرت عباس علیه السلام

کلیپ صوتی شماره ۵ تعزیه شهادت حضرت عباس علیه السلام

کلیپ صوتی شماره ۶ تعزیه شهادت حضرت عباس علیه السلام


 

نوشته شده توسط سید زین العابدین موسوی نژاد در جمعه پنجم آذر 1389 ساعت 17:4 موضوع تعزیه شهادت حضرت عباس (ع) | لينک ثابت